Yanıcı ,parlayıcı, patlayıcı kimyasallar ile çalışan tesis ve işletmeler için, daha önce projelendirilmiş olan Tehlikeli Bölgelerde, kullanılan Elektrikli ve Elektriksiz Ekipmanları Atex  ürün ve bakım  direktifine uygun olarak sahada görsel ekipman kontrol ve değerlendirme hizmetini aşağıdaki kriterlere göre yapmaktayız.

1.Ekipman Atex işaretlemesine göre

 • Bölge sınıfı uygunluğu
 • Gaz sınıfı uygunluğu
 • Sıcaklık sınıfı uygunluğu
 • Koruma sınıfı uygunluğu

2.Ekipmanın montaj uygunluğu

 • Elektriksel montajı
 • Sızdırmazlık
 • İklim şartlarına göre montajı
 • Statik yük boşaltma devresi
 • Korozyon
 • Mekanik hasar durumu
 • Aşırı Titreşim maruziyeti

3.Yetkisiz kişilerce değişiklik yapılmadığı

Ekipman Kontrol sırasında her bir kontrol edilen ekipman resimlenerek yukarıdaki kriterlere göre raporlanmakta ve listelenmektedir.

Ekipman kontrolü için referans aldığımız  standartlar;

EN 60079-10-1:2015-09

EN 60079-10-2:2015

ATEX Ürün Direktifi 94/9/EC

EN 60079-14 Elektrikli cihazlar-Patlayıcı ortamlarda kullanılan

bölüm 14: Elektriksel tesislerin tasarımı, seçimi ve monte edilmesi

EN 61241-1 Elektrikli cihazlar – Patlayıcı toz ortamlarda kullanılan -Elektriksel tesislerin tasarımı, seçimi ve monte edilmesi

EN 60079-17 Patlayıcı gaz ortamları – Bölüm 17:Elektrik