PATLAMA RİSK DEĞERLENDİRMESİ

ATEX Çalışanların Korunması Direktifi’ne (99/92/EC) bağlı olarak işveren şu organizasyonel önlemleri sağlamak zorundadır.

1.Patlayıcı ortamı oluşmasını engellemek.

2.Patlayıcı ortamın tetiklenmemesi engellemek.

3.Çalışanların sağlını ve güvenliğini sağlamak için  patlamanın zararlı etkilerini azaltmak.

4.Patlamaların yayılmasını engellemek için gerekli toplu tedbirler almak.

Bu yönde aşağıdaki gözlem ve değerlendirmeler ile EN 1127-1 Patlayıcı ortamlar – Patlamayı önleme ve korunma – Bölüm 1 standardı referans alınarak risk değerlendirmesi hazırlamaktayız;

Patlayıcı gaz ve toz atmosferler için , kıvılcım kaynakları, ekipman riskleri, operasyon riskleri, insan kaynaklı tehlikeler, komşu alan riskleri, havalandırma verimi, oksijen konsantrasyonu, yüzey sıcaklık tehlikeleri, toz katman tehlikeleri, ısıtma proses tehlikeleri, işaretleme eksikliklerinden kaynaklı tehlikeler, eğitim eksiklikleri, bakım-çalışma izin operasyon tehlikeleri, muayene- periyodik bakım-denetim eksiklikleri ve patlayıcı ortamı elverişli kılacak diğer tehlikeler değerlendirilerek aksiyonları raporlanır.

Zone sınıflandırması , çalışanların ortamda bulunma sıklığı, kıvılcım kaynaklarının bulunma sıklığı, gaz ve toz patlama indeksleri, kuramsal hacim büyüklüğü niceliksel olarak bulunarak Risk Sonucu ve Düzeyini değerlendirmekteyiz.