Yanıcı ,parlayıcı, patlayıcı kimyasallar ile çalışan tesis ve işletmeler için Tehlikeli Bölge Sınıflandırma ve Projelendirme hizmetini aşağıdaki içerikte vermekteyiz.

 • Kimyasallar, gazlar ve tozların tasnifi ve yanıcı -patlayıcı ortam oluşturabilecek olanların değerlendirilmesi
 • Kimyasalların , tozların veya gazların kullanıldığı, işlendiği, transfer edildiği, depolandığı, açığa çıktığı alanların değerlendirilmesi.
 • Saha ziyaretleri ve sahanın değerlendirilmesi
 • Patlayıcı ortam Emisyon kaynaklarının belirlenmesi ve etrafında oluşturabilecekleri muhtemel patlayıcı ortamların hesaplanarak sınıflandırılması ve listelenmesi.
 • Muhtemel patlayıcı ortamların modellenerek vaziyet planına işlenmesi.
 • Emisyon kaynaklarının modellenerek tip çizimlerinin oluşturulması.
 • Tehlikeli Bölge Sınıflandırma Final Proje ve Raporunun hazırlanması.
 • Hazırlanan final raporun sunumu ve ATEX farkındalık eğitimi.

Tehlikeli Bölge Sınıflandırması için referans aldığımız  standartlar;

 • EN 60079-10-1:2015-09
 • EN 60079-10-2:2015
 • ATEX Ürün Direktifi 94/9/EC
 • ATEX Çalışanların Korunması Direktifi 99/92/EC
 • IP 15 Güvenli uygulama model kodları: Yanıcı sıvıları işleme tesisleri için Alan sınıflandırma kodu
 • EN 50272-3 Güvenlik kuralları- Sekonder akümülatörler ve akümülatör tesisatları için- Bölüm 3: Cer akümülatörleri

Tehlikeli Bölge Sınıflandırması yapılması  zorunlu alan veya sektörlerden bazıları;

Kimya- Petrokimya,    İlaç Endüstrisi,    Gaz Isıtma Tesisleri,    Kapalı Garajlar,    Araç Tamir-Bakım Servisleri,    Akaryakıt İstasyonları,    Boyama Tesisleri-Likit Boya veya Toz Boya,    Ağaç işleme ve Mobilya Tesisleri,  Bitkisel Yağ Tesisleri,  Tahıl Ambarları, Ekmek ve Pasta Üretim Tesisleri,  UPS ve   Akü Şarj alanı olan tesisler,    Ara akaryakıt yükleme boşaltma alanları, Çimento üretim tesisleri, AVM’ler.