PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI

Gerçekleştirilen Tehlikeli Bölge Sınıflandırması ve Risk Değerlendirmesi sonuçları alınarak başlıca şu önlemler işverence alınır;

Düzeltici Önleyici Faaliyetler

 • İkame
 • Yenileme, ürün değiştirme
 • Sertifikasyon ve periyodik muayene
 • Temizlik
 • Kıvılcım kaynakları kontrolü
 • Teknik ve Organizasyonel önlemler
 • Prosedür ve talimatlar
 • Çalışma izinleri
 • Patlamaya karşı koruma tedbirleri
 • Tatbikatlar-Acil durum Planları
 • Proses takibi, algılama ve deşarj önlemleri
 • Proses gereği diğer önlemler

Faaliyetleri gerçekleştirilir ve sürekli iyileştirici dokümantasyona dönüştürülür

(Faaliyetlerin, çalışmamız sırasında ve hemen sonrasında gerçekleştirilemeyeceği düşünüldüğünde, doküman tarafımızdan taslak doküman olarak verilir)