Türkiye Endüstriyel danışmanlık alanında henüz yeni ve çerçevesi de Türk standardizasyonu açısından çok da belirlenmiş olmayan Atex ve Patlamadan Korunma konusunda hem farkındalığın arttırılması hem de uzmanlığın yaygınlaştırılması için bilgi ve tecrübelerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Bu yönde aşağıdaki başlık ve altbaşlıkları kapsayacak şekilde  1 günlük farkındalık 3 günlük de uzmanlık eğitimleri düzenliyoruz.

UZMANLIK EĞİTİM KONULARI

1.gün

FARKINDALIK EĞİTİMİ

EĞİTİM KONULARI:

1.ATEX & GAZ, BUHAR VE TOZ PATLAMALARI

ATEX Direktifi 1999/92/EC (ATEX 137) Giriş

İşverenin Yükümlülükleri

Patlama Risk Değerlendirmesi Özel Gereklilikler

Patlamadan Korunma Dokümanı nedir?

2.ATEX UYGUNLUK ADIMLARI

Tehlikeli Bölge Sınıflandırması -Ekipman kontrolü- Patlama Risk Değerlendirmesi-Önlemler ve Patlamadan Korunma Doküman  İlişkisi

Akış Şeması ve Adımları

Tehlikeli Alan Sınıflandırma Felsefesi

Alan Sınıflandırma Adımları

3.PATLAMALAR

Yangın ve Patlama

Yangın

Patlama Koşulları

Toz Patlamaları

Deflagrasyon,Detonasyon, Flashback, Blewe nedir?

4.TEKNİK VERİLER

Parlama noktası

Patlama limitleri

Tutuşma limitleri

Sıcaklık sınıfları

Gaz grupları

5.TOZLARIN TUTUŞABİLİRLİĞİ

Tutuşabilir tozlar

Patlama şiddeti-Pmax

Patlama indeksleri-Kst

Tozlu yüzeylerde yangınlar

Taşıma koşulları-FIBC

6.KIVILCIM KAYNAKLARI

Statik elektrik

Mekanik Kıvılcımlar

Elektrikli Ekipmanlar

Sıcak Yüzeyler

Diğerleri

7.HAC – Tehlikeli Alan Sınıflandırması

Akış Şeması

Zone tipleri

Serbest bırakım yapan kaynaklar

Vaziyet Planı

P&ID nedir?

Emisyon Kaynakları nedir?

Deşarj Şekil ve Geometrileri

Tehlikeli Bölge İşaretlemeleri

Dow-F&EI Endeksi

8.Ekipman Markalama ve Uygunluk Değerlendirmeleri,

Atex Markalama kodları

Ürün Direktifi ve Koruma Tipleri , Uygunluk Zone’ları ( Flameproof, Intrinsic Safety, Increased Safety, IP koruma tipi vb)

Uygun Ekipman ve Montaj Tipleri

Bakım Onarım çalışmaları/EN60079-17

 

2.gün

UZMANLIK EĞİTİMLERİ

EĞİTİM KONULARI:

HESAPLAMA EĞİTİMİ

Havalandırma ve tipleri

Kuramsal Hacim ve hesapları (Vz)

Havalandırma derecesi ve seçimi

Havalandırma Hesapları
(EN 60079-10-1, Ek B)

Akış debi hesapları

Bölge kapsam hesapları(dz)

Patlayıcı ortam şekilleri

Vaziyet planı

Gözetim ve bakım 60079-17

Ekipman seçimi ve markalama

Patlamadan korunma döküman ön hazırlığı

 

3.gün

UZMANLIK EĞİTİMLERİ

EĞİTİM KONULARI

MASAÜSTÜ UYGULAMALARI EĞİTİMİ

Tehlikeli Bölge Sınıflandırması Raporlaması Adımları

Örnek Tehlikeli Bölge Vaziyet Planı ve Emisyon Kaynakları Tablo Oluşturulması

Patlama Risk Değerlendirmesi Örneği

Çalışmaları Patlamadan Korunma Dökümanına Dönüştürme

Örnek Soru Çözümleri

Eğitim Sonrası için Pekiştirme Çalışmaları Dağıtımı ve Programlanması